UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż.
Tadeusz Zbigniew Szurgot

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
180/98/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 50/U/98
Specjalność
z art. 361
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń