UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

MGR INŻ. ARCH.
EWA HALINA SUMARA-JĘDRZEJKIEWICZ

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
04/17/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Urząd Wojewodzki w Częstochowie
Numer decyzji: UAN-VIII-7345/11/94
Kontakt
Email: arch_jedrzejkiewicz@poczta.onet.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
Budownictwo ogólne w zakresie architektury