UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
21/12/R/C zachodniopomorskie dr inż. arch.
Mariusz Krzysztof
Tuszyński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
78/06/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Jacek Stanisław
Twardowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
obiekty budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz obiekty zabytkowe
53/13/R/C podlaskie dr inż. arch.
Jerzy
Uścinowicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
249/02/R/C podkarpackie mgr inż. arch.
Czesław Jerzy
Wajdowicz
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
82/97/R mazowieckie prof dr hab. inż. arch.
Witold Andrzej
Werner
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
7/14/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Jarosław Michał
Wilk
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
30/99/R śląskie mgr inż. arch.
Joanna Aniela
Wilk Czyżewska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
12/08/R/C wielkopolskie mgr inż. arch.
Krzysztof Zbigniew
Wiśniewski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
architektura mieszkniowa w tym zabytkowa, usługowa, użytecznosci publicznej, przemysłowa i rolnicza
13/07/R/C wielkopolskie mgr inż. arch.
Mariusz Jerzy
Wiśniewski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, handlowo-usługowe, szkolne i sakralne
25/99/R śląskie mgr inż. arch.
Marek Karol
Witkowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
7/05/R/C małopolskie dr inż. arch.
Małgorzata Mariola
Włodarczyk
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
8/05/R/C małopolskie dr inż. arch.
Marcin Jan
Włodarczyk
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
15/13/R/C łódzkie mgr inż. arch.
Jarosław Bronisław
Włodarczyk
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
15/11/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Radomir Zygmunt
Wnorowski
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej, oświaty i sportu, obiektów pod kontrolą konserwatorską
70/95/R śląskie mgr inż. arch.
Jan Marian
Woch
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz i operatów
17/14/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Aleksandra Zdzisława
Wojtczak Duch
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
27/99/R śląskie mgr inż. arch.
Ewa Danuta
Woszczyna
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
72/95/R śląskie mgr inż. arch.
Romuald
Wróblowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
opinie techniczne, ekspertyzy i operaty
13/11/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Piotr Mariusz
Żabicki
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
architektura mieszkaniowa i użyteczności publicznej
61/01/R małopolskie mgr inż. arch.
Piotr Andrzej
Zając
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń