UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
37/13/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Michał Piotr
Szymanowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
205/99/R pomorskie mgr inż. arch.
Teresa Maria
Szymańska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
146/01/R śląskie mgr inż. arch.
Ewa Maria
Taczewska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
7/02/R/C lubuskie mgr inz. arch.
Alina Elwira
Tarkowska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
143/97/R mazowieckie mgr inż. arch.
Roman
Trębacz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
39/12/R/C kujawsko-pomorskie mgr inz. arch.
Leszek Kazimierz
Truchel
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
82/05/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Artur Paweł
Trzepla
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe
21/12/R/C zachodniopomorskie dr inż. arch.
Mariusz Krzysztof
Tuszyński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
78/06/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Jacek Stanisław
Twardowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
obiekty budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz obiekty zabytkowe
53/13/R/C podlaskie dr inż. arch.
Jerzy
Uścinowicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
249/02/R/C podkarpackie mgr inż. arch.
Czesław Jerzy
Wajdowicz
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
82/97/R mazowieckie prof dr hab. inż. arch.
Witold Andrzej
Werner
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
7/14/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Jarosław Michał
Wilk
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
30/99/R śląskie mgr inż. arch.
Joanna Aniela
Wilk Czyżewska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
12/08/R/C wielkopolskie mgr inż. arch.
Krzysztof Zbigniew
Wiśniewski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
architektura mieszkniowa w tym zabytkowa, usługowa, użytecznosci publicznej, przemysłowa i rolnicza
13/07/R/C wielkopolskie mgr inż. arch.
Mariusz Jerzy
Wiśniewski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, handlowo-usługowe, szkolne i sakralne
25/99/R śląskie mgr inż. arch.
Marek Karol
Witkowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
8/05/R/C małopolskie dr inż. arch.
Marcin Jan
Włodarczyk
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
15/13/R/C łódzkie mgr inż. arch.
Jarosław Bronisław
Włodarczyk
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
7/05/R/C małopolskie dr inż. arch.
Małgorzata Mariola
Włodarczyk
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej