UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
KRYSTYNA STARACHOWICZ

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
09/17/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 06/KKK/2017
Kontakt
Telefon: 604 966 576
Email: ks@kluczwoda.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego