UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Andrzej Jerzy Szuba

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
06/20/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 02/KKK/2020
Kontakt
Telefon: 601 543 351
Email: andszu@gmail.com
Specjalność
architektoniczna
Zakres
nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego