UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. architekt
Janusz Gąsiorowski

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
12/23/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 23/KKK/2023
Kontakt
Telefon: 602 65 90 62
Email: arch.gasiorowski@gmail.com
Specjalność
architektoniczna
Zakres
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego