UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
IZABELA PRZYBYŁKIEWICZ

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
3/16/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Krajowa Komicja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP
Numer decyzji: 04/KKK/2015
Kontakt
Telefon: 602 758 345
Email: iprzybylkiewicz@gmail.com
Specjalność
architektoniczna
Zakres
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego