UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

magister inżynier architekt
Zyta Samborska Słowik

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
8/10/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 5/2009
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
budownictwo mieszkaniowe, budownictwo użyteczności publicznej oraz budownictwo przemysłowe