UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

dr hab. inż. arch.
Jacek Jerzy Rybarkiewicz

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
244/02/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 31/02
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie i wykonawstwo
Zakres
wszelkie obiekty budowlane z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych