UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
64/01/R mazowieckie mgr inż. arch.
Anna Dioniza
Łanczont
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
138/02/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Barbara Grażyna
Łasińska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
7/16/R/IA mazowieckie mgr inż. arch.
Mirosław Tadeusz
LECH
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
1/16/R/IA mazowieckie mgr inż. arch.
Piotr Andrzej
MAJEWSKI
Specjalność: Rzeczoznawca budowlany
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
37/11/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Grażyna Anna
Marciszewska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej i służby zdrowia
3/15/R/IA mazowieckie mgr inż. arch.
Andrzej Krzysztof
Michalski
Specjalność: architektoniczna
opracowania projektowe rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych
3/11/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Adam Hubert
Misiorowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo przemysłowe, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowe jednorodzinne
16/14/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Michał Jacek
Pietrzak
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
15/12/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Mirosława
Puczyńska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
40/12/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Andrzej Jan
Ryba
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
24/01/R mazowieckie mgr inż. arch.
Wojciech
Sadowski
Specjalność: z art. 361 Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń
93/96/R mazowieckie mgr inż. arch.
Agnieszka Krystyna
Szablowska Miszczyk
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
126/97/R mazowieckie mgr inż. arch.
Jan Maria
Szmidt
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
180/98/R mazowieckie mgr inż.
Tadeusz Zbigniew
Szurgot
Specjalność: z art. 361 Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
35/11/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Tomasz Teodor
Szybiak
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
143/97/R mazowieckie mgr inż. arch.
Roman
Trębacz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
82/97/R mazowieckie prof dr hab. inż. arch.
Witold Andrzej
Werner
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
15/11/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Radomir Zygmunt
Wnorowski
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej, oświaty i sportu, obiektów pod kontrolą konserwatorską
13/11/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Piotr Mariusz
Żabicki
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
architektura mieszkaniowa i użyteczności publicznej