UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Andrzej Krzysztof Michalski

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
3/15/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 45
Kontakt
Telefon: 795 516 294
Email: amichalski@autograf.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
opracowania projektowe rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych