UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Piotr Andrzej MAJEWSKI

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
1/16/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Krajowa Komicja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP
Numer decyzji: 08/KKK/2015
Kontakt
Telefon: 601-206 172
Email: pmajewski@mwh.com.pl
Specjalność
Rzeczoznawca budowlany
Zakres
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego