UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
25/99/R śląskie mgr inż. arch.
Marek Karol
Witkowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
70/95/R śląskie mgr inż. arch.
Jan Marian
Woch
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz i operatów
27/99/R śląskie mgr inż. arch.
Ewa Danuta
Woszczyna
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
44/95/R śląskie mgr inż. arch.
Marek Jan
Zdeb
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
opinie techniczne
34/01/R śląskie mgr inż. arch.
Rafał Jacek
Zwoliński
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń