UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Jarosław Jerzy Nawrocki

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
36/13/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba inżynierów budownictwa
Numer decyzji: 05/KKK/2013
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń