UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

dr hab. inż. arch.
MICHAŁ MARCIN TOMANEK

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
03/20/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 03/KKK/2017
Kontakt
Telefon: 601-438-204
Email: mtomanek@op.pl
Specjalność
budownictwo
Zakres
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego