UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Jerzy Kuźmienko

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
39/10/R/C
Informacje dodatkowe
uprawnienia budowlane bez ograniczeń 941/66, uprawnienia w zakresie konserwacji zabytków 1998
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 5/2010
Specjalność
architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych
Dziedzina
projektowanie
Zakres
opracowania projektowe dotyczące rozwiazań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych