UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Andrzej Malingowski

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
9/09/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: KKK/TRZ/001/2009
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
budownictwo użyteczności publicznej, budownictwo mieszkalne i zamieszkania zbiorowego oraz budynki produkcyjne, magazynowe i gospodarcze