UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Mariusz Jerzy Wiśniewski

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
13/07/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 01/2007
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, handlowo-usługowe, szkolne i sakralne