UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Jacek Henryk Mazurkiewicz

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
2/04/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 1/2004
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń