UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

inż. arch.
Józef Ludwik Iwiański

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
41/05/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 7/2005
Specjalność
z art. 361
Dziedzina
projektowanie
Zakres
budownictwo mieszkaniowe