UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż.arch.
Barbara Joanna Nowak

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
43/12/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 16/KKK/2012
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń