UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inz. arch.
Leszek Kazimierz Truchel

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
39/12/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 15/KKK/2012
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń