UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

MGR INŻ. ARCH.
MAŁGORZATA PILINKIEWICZ

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
09/21/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 09/KKK/2021
Kontakt
Telefon: +48 602645583
Telefon: +48 664431108
Email: archistudio@archistudio.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego