UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Marek Wołyniec

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
04/20/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 07/KKK/2016
Kontakt
Telefon: 71 346 68 03
Email: biuro@architektsc.pl
Specjalność
architektoniczna bez ograniczen
Zakres
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego