UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Juliusz Modlinger

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
02/20/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 08/KKK/2016
Kontakt
Telefon: 508 365 680
Email: juliusz.modlinger@gmail.com
Specjalność
architektoniczna bez ograniczeń
Zakres
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego