UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Małgorzata Alicja Pruchnicka

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
03/19/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 03/KKK/2019
Kontakt
Telefon: 604 59 41 01
Email: ambit.pp@gmail.com
Specjalność
architektoniczna
Zakres
nadzór nad realizacją procesu budowlanego