UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
JAN OKOWIŃSKI

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
01/18/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 09/KKK/2017
Kontakt
Telefon: 600 98 76 76
Email: okowinskaarch@rtk.net.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego