UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Piotr Andrzej Matkiewicz

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
1/17/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 10/KKK/2016
Kontakt
Telefon: 604 367 851
Email: pmatkiewicz@onet.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego