UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Leszek Adam KOŁACZ

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
6/16/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Urząd Wojewódzki w Warszawie
Numer decyzji: zaśw. nr 29
Kontakt
Telefon: 501-278-949
Telefon: 8255513, 8255446 835
Email: aza@aza.waw.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
opracowania projektowe dotyczące rozwiązań architektonicznych wszelkich typów