UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

inż. budownictwa lądowego
Zdzisław Kazimierz Łuc

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
92/01/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 2/2001
Specjalność
architektoniczna: kierowanie robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót przy obiektach o skomplikowanej konstrukcji przy skomplikowanych instalacjach i urządzeniach sanitarnych oraz urządzeniach i instalacjach elektrycznych
Dziedzina
wykonawstwo
Zakres
ograniczony - obiekty budowlane z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji.