UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Krzysztof Zbigniew Wiśniewski

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
12/08/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 2/2008
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
architektura mieszkniowa w tym zabytkowa, usługowa, użytecznosci publicznej, przemysłowa i rolnicza