UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

prof. nadzw. pp dr hab. inż. arch.
Ewa Krystyna Pruszewicz Sipińska

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
157/02/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 7/2002
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń