UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Henryk Bronisław Buszko

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
101/01/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 13/01
Specjalność
z art. 361
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń