UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

magister inżynier architekt
Konstanty Olechnowicz

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
116/97/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 1/97/RZ
Specjalność
z art. 361
Dziedzina
wykonawstwo
Zakres
bez ograniczeń