UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

prof dr hab. inż. arch.
Witold Andrzej Werner

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
82/97/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 4/U/97
Kontakt
Telefon: 601 355 592
Email: witold.werner@wp.pl
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń