UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

inż.
Aleksander Rajmund Małyszko

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
30/00/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 1/2000
Specjalność
z art. 361
Dziedzina
projektowanie i wykonawstwo
Zakres
bez ograniczeń