UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż.arch.
Halina Nowak

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
4/04/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: KKK/TRZ/007/2003-04
Specjalność
architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń