UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
19/10/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Andrzej
Bartnik
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej i oświaty
01/21/R/IA dolnośląskie mgr inż. arch.
Łukasz Piotr
Daleczko
Specjalność: architektoniczna bez ograniczeń
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
10/22/R/IA dolnośląskie mgr inż. arch.
Wojciech Paweł
Dobrowolski
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
24/04/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Teresa Ewa
Dorenda
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
5/11/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Krzysztof Jan
Dracz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i użyteczności publicznej
89/99/R dolnośląskie mgr inż. arch.
Wojciech Mieczysław
Drajewicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
139/02/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Wacław
Hryniewicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
140/02/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Zbigniew Józef
Jakubek
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
9/02/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Bogdan Antoni
Kaczmarzyk
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
124/99/R dolnośląskie mgr inż. arch.
Zbigniew Józef
Kudyba
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
7/99/R dolnośląskie mgr inż. arch.
Jakub Zbigniew
Lucerski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
167/99/R dolnośląskie mgr inż. arch.
Grażyna
Makowska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
5/12/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Maciej Edmund
Małachowicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
architektura obiektów zabytkowych
1/17/R/IA dolnośląskie mgr inż. arch.
Piotr Andrzej
Matkiewicz
Specjalność: architektoniczna
nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
26/07/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Cezary Janusz
Matuszewski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
obiekty mieszkaniowe i użyteczności publicznej
12/02/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Jacek Bolesław
Miller
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
wszelkie obiekty budowlane
02/20/R/IA dolnośląskie mgr inż. arch.
Juliusz
Modlinger
Specjalność: architektoniczna bez ograniczeń
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
43/12/R/C dolnośląskie mgr inż.arch.
Barbara Joanna
Nowak
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
4/04/R/C dolnośląskie mgr inż.arch.
Halina
Nowak
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
116/97/R dolnośląskie magister inżynier architekt
Konstanty
Olechnowicz
Specjalność: z art. 361 Dziedzina: wykonawstwo
bez ograniczeń