UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Ryszard Piotr Lipkowski

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
63/95/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 2/95
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń